Een vuurtje stoken

Let op, het is weer voorjaar en dat betekent dat we weer aan de slag gaan in de tuin! Wij willen iedereen er nogmaals op wijzen dat het verbranden van afval conform het huishoudelijk regelement niet toegestaan is. Het afval dient netjes afgevoerd te worden.