Statuten & Huishoudelijk Regelement

Zoals elke vereniging beschikt ook de volkstuinvereniging over statuten en een huishoudelijk reglement. Bij aanvang van het lidmaatschap en de start van de tuinhuur ontvangt elk lid ook een papieren exemplaar van onze statuten en het huishoudelijk reglement. Men wordt geacht van de inhoud hiervan op de hoogte te zijn en hier ook naar te handelen.

Onderstaand vindt je de volledige inhoud van de actuele versie (mei 2024).