Mest

Op de parkeerplaats, links naast de takkenberg, faciliteert de vereniging een mesthoop. Wekelijks wordt de mesthoop aangevuld met verse paardenmest. Iedereen is vrij om deze mest te gebruiken voor de tuin.

Wel een vriendelijk verzoek om de mestplaats schoon achter te laten. Voor het scheppen van de mest staat er een mestvork en voor het schoon achter laten is er een bezem aanwezig.