Opzeggen

Conform het huishoudelijk regelement dient men 8 weken voor het einde van het kalenderjaar schriftelijk op te zeggen.

Dit kan via een email aan onze secretaris via email.