Mest

Wekelijks wordt de mesthoop aangevuld met verse paardenmest. Iedereen is vrij om deze mest te gebruiken voor de tuin. Wel een vriendelijk verzoek m de mestplaats schoon achter te laten. Voor het scheppen van de mest staat er een mestvork en voor het schoon achter laten is er een bezem aanwezig.