Zonnebloemwedstrijd 2e meting

Zonnebloemwedstrijd

Meting zondag 17 juli

Zondag 17 juli, klokslag half elf, staan ze klaar: Yolanda met pen en papier en Henk met de meetlat. De meetlat reikt tot 3 meter en voor de zekerheid heeft hij ook een duimstok bij zich. Hoogtijd om de 2e meting van de zonnebloemen te gaan doen. Dat betekent een rondje over het complex met een bezoek aan maar liefst 33 tuinen.

Bij sommige tuinen is al van veraf te zien waar gemeten moet gaan worden, elders is het dan weer even zoeken tussen al het groen waar ze moeten zijn. Van alles wordt er aangetroffen:

  • Kleine, maar ook veel meters hoge exemplaren
  • Dunne en soms hele dikke stelen
  • Soms nog maar amper een bloemknop en planten die al volop in bloei staan
  • Doorschieters die ten opzichte van de vorige meting maar liefst meer dan een meter gegroeid zijn
  • En rustig groeiende planten die soms maar 30cm gegroeid zijn

Na een klein uurtje is de ronde klaar en is er een tussenstand bekend. Yolanda gaat de metingen uitwerken en ophangen op de publicatieborden. Dus wie wil weten hoe het er op dit moment voorstaat moet daar even gaan kijken.

Fotoverslag van deze meting

Elders op de website, onder de menu-knop fotoalbum is de meting in beeld gebracht.

Laatste meting

Zodra de zonnebloemen knoppen gaan vormen is de groei uit de steel. Dit is bij veel planten al het geval en wordt bij andere binnen enkele dagen bereikt. Daarom is de laatste meting vastgesteld op zondag 31 juli.

Slootwater / Waterschap

Hallo tuinleden

Vanmorgen is het Waterschap wezen kijken naar onze sloten en de problematiek daar omheen.
Ikzelf was daarbij aanwezig en ook onze voorzitter.
We hebben al onze sloten bekeken.
Daarna zijn we in bespreking gegaan met elkaar.
Het grootste probleem is de water aanvoer, onze enige aanvoer is eigenlijk hemelwater.
We hebben het ook gehad over het plaatsen van een stuw of overloop. Men begreep ons probleem en zou het willen oplossen zoals wij dat voorstelden. Helaas door wet en regelgeving is dit nu niet mogelijk.

Het probleem is op te lossen door de sloot tussen complex en het gasstation uit te diepen maar ook te verbreden. Dan is de garantie voor voldoende water gegarandeerd en kunnen wij het waterschap bellen als we water tekort hebben. Om dit te realiseren moeten we in overleg gaan met de eigenaar van de grond, ook van de boomgaard. Dit is een proces van lange adem. Willen de grondeigenaren niet meedoen dan wordt het zeer moeilijk en hebben we geen aanvoer van water naar ons complex.

Daarom het volgende: laten we zuinig zijn op het water wat we nu nog hebben en niet denken, als ik het maar heb. Laten we ook wat voor een ander overlaten, want op =op.
Misschien moeten we als tuinder ook naar ons zelf kijken door bijvoorbeeld water op te vangen in de winter of vroege voorjaar.
Want we kunnen niet meer op het slootwater vertrouwen dat dat nog voldoende aanwezig zal zijn gedurende droge periode.
Als u vragen hebt kunt u terecht bij onze voorzitter en ondergetekende

Ed Vroonland