Slootwater / Waterschap

Hallo tuinleden

Vanmorgen is het Waterschap wezen kijken naar onze sloten en de problematiek daar omheen.
Ikzelf was daarbij aanwezig en ook onze voorzitter.
We hebben al onze sloten bekeken.
Daarna zijn we in bespreking gegaan met elkaar.
Het grootste probleem is de water aanvoer, onze enige aanvoer is eigenlijk hemelwater.
We hebben het ook gehad over het plaatsen van een stuw of overloop. Men begreep ons probleem en zou het willen oplossen zoals wij dat voorstelden. Helaas door wet en regelgeving is dit nu niet mogelijk.

Het probleem is op te lossen door de sloot tussen complex en het gasstation uit te diepen maar ook te verbreden. Dan is de garantie voor voldoende water gegarandeerd en kunnen wij het waterschap bellen als we water tekort hebben. Om dit te realiseren moeten we in overleg gaan met de eigenaar van de grond, ook van de boomgaard. Dit is een proces van lange adem. Willen de grondeigenaren niet meedoen dan wordt het zeer moeilijk en hebben we geen aanvoer van water naar ons complex.

Daarom het volgende: laten we zuinig zijn op het water wat we nu nog hebben en niet denken, als ik het maar heb. Laten we ook wat voor een ander overlaten, want op =op.
Misschien moeten we als tuinder ook naar ons zelf kijken door bijvoorbeeld water op te vangen in de winter of vroege voorjaar.
Want we kunnen niet meer op het slootwater vertrouwen dat dat nog voldoende aanwezig zal zijn gedurende droge periode.
Als u vragen hebt kunt u terecht bij onze voorzitter en ondergetekende

Ed Vroonland